Σύλλογος Ευρωπαίων Οφθαλμοπροσθετικών

Textbox Section

1η Συνάντηση Α.E.O

Η Ένωση Ευρωπαίων Οφθαλμοπροσθετικών (A.E.O) ιδρύθηκε το έτος 2000. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Manchester Royal Hospital στις 22 με 25 Σεπτέμβρη του 2000 και διοργανώθηκε από τον Κο Robin Brammar. Μόνο πέντε οφθαλμοπροσθετικοί παρακολούθησαν τη συνάντηση, οι οφθαλμοπροσθετικοί ήταν ο Κος Robin Brammar από το Manchester της Αγγλίας, η Κυρία Erica Groet από την Χάγης της Ολλανδίας, η Κυρία Andrea Morris από το Manchester της Αγγλίας, η Κα Louise Shorrocks από το Manchester της Αγγλίας και η Κα Φαίδρα Σινιόρα από την Αθήνα της Ελλάδας .Η συνάντηση κράτησε μόνο για μια-δυο ώρες, όπου η ιδέα της Ένωσης Ευρωπαίων Οφθαλμοπροσθετικών (A.E.O) να δημιουργηθεί συζητήθηκε και αποφασίστηκε να να οργανωθεί μια άλλη συνάντηση.

Πρακτικά της εναρκτήριας συνεδρίασης της ομάδας του Ευρωπαϊκού Ocularists

  1. Ανεπίσημες συζητήσεις διεξήχθησαν σχετικά με την έλλειψη μιας ευρωπαϊκής ομάδας οφθαλμοπροσθετικών. Ομόφωνα συμφώνησαν ότι μια ομάδα για την καλή τη πίστει οφθαλμοπροσθετικών πρέπει να υπάρχει στην Ευρώπη και ότι όλοι οι παρόντες θα δεσμευτούν να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι περαιτέρω μελλοντικές συναντήσεις θα συνεχιστούν.

  2. Προτάθηκε και συμφώνησαν ομόφωνα ότι κάθε χώρα που εκπροσωπείται θα πρέπει με την σειρά της να φιλοξενήσει μια τέτοια συνάντηση και ότι όλοι οι οφθαλμοπροσθετικοί οι οποίοι απασχολούνται στο 100% του χρόνου εργασίας τους με την οφθαλμοπροσθετική στην Ευρώπη θα προσπαθούν να συμμετάσχουν στην ομάδα.

  3. Προτάθηκε και συμφώνησαν ομόφωνα ότι οφθαλμοπροσθετικός θα θεωρείται κάποιος που κατασκευάζει και εγκαθιστά οφθαλμικές και προθέσεις του προσώπου και εμφυτεύματα στο 100% του χρόνου εργασίας του (αυτό περιλαμβάνει δεσμεύσεις διοίκησης και πρακτικές διαχείρισης.)

  4. Η Φαίδρα Σινιόρα γενναιόδωρα συμφώνησε να φιλοξενήσει την επόμενη συνάντηση το 2001.

  5. Συμφωνήθηκε ομόφωνα ότι όλα τα μέλη θα συμβάλλουν ενεργά στην διάταξη των μελλοντικών συναντήσεων.

  6. Ο Robin Brammar συμφώνησε να βοηθήσει τη Φαίδρα Σινιόρα στο σχεδιαστικό περίγραμμα της συνάντησης το 2001.

Παρουσιάστηκε από τον Robin Brammar την 28η Σεπτεμβρίου 2000.