Χειρουργικές Προσαρμογές

Textbox Section

Η προσαρμογή κελύφους

χρησιμοποιείται μετά την εκσπλάχνηση για την προστασία και την αποφυγή συστολής της υποδοχής.

Τα δαχτυλίδια του βλεφάρου

χρησιμοποιούνται σε εγκαύματα για να αποφευχθεί η βλεφαρίτιδα.

Οι προστατευτικές ασπίδες κερατοειδούς

χρησιμοποιούνται για την προστασία του κερατοειδούς κατά τη διάρκεια του CO2 λέιζερ και την πλαστική χειρουργική γύρω από τα βλέφαρα.