Σκληρά Αισθητικά Κελύφη

Textbox Section

Ποιοι Χρειάζονται τα Κελύφη;

Τα κελύφη εφαρμόζονται σε ασθενείς με φθισηκό οφθαλμό και με τραυματική ανιρίδια. Αυτά τα κελύφη κατασκευάζονται με παρόμοιο τρόπο όπως οι οφθαλμικές προθέσεις, αλλά η διαδικασία της κλινικής εφαρμογής διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, καθώς εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του προβλήματος και τον βαθμό της συρρίκνωσης. Τα κελύφη μπορούν επίσης να κατασκευαστούν με διαφανή κόρη σε ασθενείς που έχουν μη τυφλό φθισικό οφθαλμό. Αυτά τα κελύφη τοποθετούνται χρησιμοποιώντας την τεχνική εκτύπωσης. Σε αυτές τις περίπτωσεις γίνεται προσεχτικό κεντράρισμα, ενώ ο φακός πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ανεκτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου απαιτείται διαυγής οπτική ικανότητα, πρέπει να είναι γνωστή η καμπυλότητα της επιφανείας καθώς και το πάχος του φακού. Τα σκληρά κελύφη χρησιμοποιούνται από ασθενείς όλων των ηλικιών. Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών χρησιμοποιούν τα σκληρά κελύφη για να καλύψουν προηγούμενα οφθαλμικά τραύματα. Η εφαρμογή του κελύφους δεν είναι δύσκολη και η όλη όψη του κελύφους στη θέση του είναι πολύ ικανοποιητική. Η μακροχρόνια χρήση του κελύφους είναι ένας ιδανικός τρόπος να αποφευχθεί η ανάγκη για εκσπλάχνιση ή εξόρυξη.